Letos naj bi na evropski trg prišli hitrejši in cenejši presejalni testi za onesnaževala v medu

Po poročanju časnika Finance naj bi letos v Evropski uniji pričeli z uvajanjem hitrejšega in učunkovitejšega nadzora nad prisotnostjo nedovoljenih sredstev v medu. Vestni in ozaveščeni čebelarji s tem seveda ne bomo imeli težav, povsem upravičeno pa se sprašujemo, kdaj bodo omenjene institucije enakovredno poskrbele tudi za mnogo bolj nenadzorovano in daleč bolj škodljivo vsesplošno uporabo sorodnih sredtev v naši okolici in predvsem v kmetijstvu. 

 

Z novimi testi naj bi skrajšali čas proizvodnega cikla, omogočili večje število spremljanih vzorcev in bistveno povečali varnost hrane, trdijo na generalnem direktoratu evropske komisije za razvoj in inovacije. 
Okoli 7,15 milijonov evrov vreden raziskovalni projekt CONffIDENCE, ki je iz evropskih skladov prejel 5,8 milijona evrov, je obrodil sadove. Z njegovo pomočjo so namreč razvili cenejše in hitrejše presejalne teste za onesnaževala v medu, ki naj bi še letos prišli na trg. Onesnaževalo je vsaka snov, ki ni namerno dodana hrani in je v njej kot posledica proizvodnje, izdelave, predelave, priprave, obdelave, predstavljanja, pakiranja, prevoza ali shranjevanja hrane ali kot posledica onesnaženosti okolja. Razvoj testov so spodbudile vse večje težnje po varni hrani, ciljomenjenega projekta, ki se je začel maja 2008, pa je bil razviti čim cenejše metode za odkrivanje onesnaževal v hrani in krmi.
»Evropski trg medu je velik in vse več je opozoril glede količine antibiotikov, ki jih vsebuje posamezen med,« pravi Jacob de Jong, koordinator projekta CONffIDENCE. Antibiotike uporabljajo za zdravljenje oziroma preprečevanje okužb čebel in se lahko preko medu prenesejo na ljud.
Osem vzorcev v manj kot tričetrt ure
Novi testi omogočajo testiranje osmih vzorcev v manj kot 45 minutah in lahko zaznajo štiri različne vrste antibiotikov: kloramfenikol, sulfonamide, fluorokinolone in tilozin. Med, ki bo z njimi onesnažen, bo prepovedano uvoziti v EU. Doslej ni bilo hitrih testov, ki bi lahko istočasno odkrili več kot en antibiotik, nove teste pa lahko uporabimo tudi na terenu. Strokovnjaki pravijo, da je prednost novih testov poleg tega, da so hitri, enostavni in poceni tudi ta, da jih lahko uporabljajo delavci v vsaki fazi proizvodnega procesa. 
Andreja Šalamun, Finance, 11. janurja 2011

Povezava do članka na finance.si