Odprta javna razprava o nacionalnem programu zaščite kranjske čebele v Sloveniji

Ljubljana, 9. 1. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo o Nacionalnem programu zaščite kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879) v Sloveniji. Gre za strateški dokument na področju zaščite kranjske čebele, zato je pomembno, da se pri oblikovanju vključi strokovno in širšo javnost. Mnenja in stališča lahko posredujete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">'+addy_text16214+'<\/a>'; //--> do 10. 2. 2012. Program je objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/ - aktualno oz. dosegljiv na tej povezavi Nacionalni program zaščite kranjske čebele v Sloveniji.

Zaključek javne razprave s predstavitvijo rezultatov bo na zaključnem posvetu, ki ga bosta organizirala ministrstvo in Čebelarska zveza Slovenije predvidoma konec februarja 2012.

Čebelarjenje ima v Sloveniji dolgo tradicijo, saj začetki segajo vse do 14. stoletja, ko je bil izdelan prvi panj – kranjič. Eden največjih mejnikov v slovenskem čebelarstvu je opis in znanstveno poimenovanje kranjske čebele ssp. Apis mellifera carnica entomologa in čebelarja Augusta Pollmanna v znanstveni publikaciji leta 1879.

Z Zakonom o živinoreji je Slovenija kranjsko čebelo opredelila kot avtohtono pasmo, ki je pod posebnim varstvom države in tako zaradi varovanja obstoja avtohtone kranjske čebele na območju Slovenije nista dovoljena reja in promet s plemenskim materialom drugih pasem (ras) čebel. Slovenija je pomembnost avtohtone čebele izpostavila tudi v pristopnih pogajanjih v EU in tako v izjavo št. 42 v pristopni pogodbi k EU navedla, da bo še naprej izvajala vse ustrezne ukrepe, potrebne za ohranitev avtohtone kranjske čebele (Apis mellifera carnica) na ozemlju Republike Slovenije. S pripravo Nacionalnega programa zaščite kranjske čebele v Sloveniji, želi ministrstvo zagotoviti trajnostni razvoj in zaščito te avtohtone podvrste čebel.

Zaradi dolge tradicije čebelarjenja s kranjsko čebele, ki ima nezamenljivo vlogo pri zagotavljanju velikega deleža hrane za ljudi, smo v Sloveniji dolžni ohraniti ta pomemben genetski potencial, ki predstavlja tudi pomemben del naše naravne in kulturne dediščine, ter biotske raznovrstnosti.

 

Dopis Ministra Židana ob pričetku javne razprave

 

Spoštovani!

V naravi imajo čebele zelo pomembno in večnamensko vlogo. Njihova daleč najpomembnejša vloga je opraševanje rastlin saj tako omogočajo obstoj raznolikosti rastlinskih vrst, ter s tem pomembno vplivajo na zagotavljanje zadostnih količin hrane za ljudi in krme za živali.

Čebelarjenje ima v Republiki Sloveniji dolgo tradicijo. Začetki segajo vse do 14. stoletja, ko je bil izdelan prvi panj – kranjič. Eden največjih mejnikov v slovenskem čebelarstvu pa je prav gotovo, ko je leta 1879 entomolog in čebelar August Pollmann v znanstveni publikaciji na podlagi vzorcev čebel z območja današnje Republike Slovenije kranjsko čebelo opisal in jo znanstveno poimenoval ssp. Apis Mellifera Carnica. 

Zaradi dolge tradicije čebelarjenja, spoštljivega odnosa do kranjske čebele in ohranitve naravne in kulturne dediščine je Republika Slovenija odgovorna za ohranitev tega dragocenega genetskega potenciala. 

Na podlagi navedenega je ministrstvo imenovalo delovno skupino za pripravo Nacionalnega programa zaščite kranjske čebel (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879) v Sloveniji, ki naj bi zagotavljal trajnostni razvoj in zaščito te avtohtone podvrste čebel. 

Zaradi dolge tradicije čebelarjenja s kranjsko čebele, ki ima nezamenljivo vlogo pri zagotavljanju velikega deleža hrane za ljudi, smo v Sloveniji dolžni ohraniti ta pomemben genetski potencial, ki predstavlja tudi pomemben del naše naravne in kulturne dediščine, ter biotske raznovrstnosti. Zato je pomembno, da pri oblikovanju Nacionalnega programa zaščite kranjske čebel (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879) v Sloveniji vključimo strokovno in širšo javnost.

Vabimo Vas, da v okviru javne obravnave z nami delite vaša mnenja in stališča o  Nacionalnem programu zaščite kranjske čebel (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879) v Sloveniji in njegovih predvidenih ukrepih. 

Vse vaše avtorizirane prispevke bomo objavili na spletni strani ministrstva z namenom, da bodo vidna tudi ostalim zainteresiranim. Sami rezultati javne razprave pa bodo predstavljeni na posvetu, ki ga bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Čebelarska zveza Slovenije organizirala konec februarja 2012. 

Prosimo Vas, da nam vaša mnenja in stališča na Nacionalni program zaščite kranjske čebel (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879) v Sloveniji  posredujete na elektronski naslov gp.mkgp(at)gov.si ali na naslov MKGP Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. februarja 2012.

S spoštovanjem,

mag. Dejan Židan, minister