Ohranimo čebele

Ohranimo čebele je naslov velike kampanje, ki jo je pričela Čebelarska zveza Slovenije v letu 2010. Sestavni del kampanje je podpisovanje peticije, katere glavna cilja sta uvrstitev čebele na seznam ogroženih živali v EU in izboljšanje razmere za ohranitev čebel. Zato je potrebno zbrati več kot 100.000 podpisov, to pa je možno le, če bo vsak čebelar v društvu pridobil vsaj 10 podpisov. Vsebina in podrobnosti kampanje so natančno predstavljene na spletni strani http://www.ohranimo-cebele.si/.

Kampanja