Postavljanje čebelnjakov in senikov v povezavi s črtanjem grajenega območja kmetije

Ali glede na novo uredbo o vrstah objektov sedaj pri čebelnjaku in seniku ni več pogoj, da je objekt postavljen v grajenem območju kmetije? Ali to pomeni, da se sedaj lahko čebelnjak, pod pogoji uredbe, postavi v sadovnjak, ki ima status kmetijskega zemljišča?

 V zvezi z vprašanjem, ali se sedaj lahko pod pogoji uredbe čebelnjak postavi v sadovnjak, ki ima status kmetijskega zemljišča, odgovarjamo, da Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) v 16. členu čebelnjak uvršča v pomožno kmetijsko-gozdarski objekt, ki je enostaven objekt, če gre za montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Mora pa tak objekt izpolnjevati tudi pogoje iz 15. člena te uredbe, ki med drugim določa, da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti. Tak čebelnjak je torej možno postaviti na kmetijsko zemljišče, če njegova postavitev ni v nasprotju z določbami prostorskega akta.

Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev čebelnjaka?

Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev čebelnjaka in v katerem primeru le ta ni potreben? Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost definira čebelnjak kot montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uvršča čebelnjak med enostavne objekte (podrobneje pomožni kmetijsko-gozdarski objekt), ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja. Ti pogoji so: da je v skladu z navedeno uredbo objekt izrecno določen kot enostavni objekt, da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt, da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni z navedeno uredbo. Poleg navedenega vsi enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Torej, ob upoštevanju in izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, lahko gradite čebelnjak brez gradbenega dovoljenja. Poglejte še: Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost.

Kako ravnamo ob srečanju z medvedom?

Leta 1999 sta v skupnem projektu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor izdala knjižico z naslovom Srečanja z medvedom z besedilom poznavalca te zveri v Sloveniji Antona Simoniča. Knjižica vsebuje vrsto nasvetov, kako ravnati ob srečanju z medvedom, predvsem pa nam omogoča, da to mogočno žival bolje spoznamo. S pomočjo te knjižice objavljamo tudi kratek povzetek.

Če ne želimo srečati medveda pri prehodu krajev, kjer se pogosto zadržuje, je priporočljivo, da nase opozarjamo s hrupom. V temi je poleg zvoka uspešen odganjalec tudi močna baterijska svetilka. Priporočljivo je, da stopamo tako, da šumi listje, občasno poči veja in škrta kamenje, glasno zakašljamo ali si kaj zapojemo.