Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev čebelnjaka?

Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev čebelnjaka in v katerem primeru le ta ni potreben? Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost definira čebelnjak kot montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uvršča čebelnjak med enostavne objekte (podrobneje pomožni kmetijsko-gozdarski objekt), ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja. Ti pogoji so: da je v skladu z navedeno uredbo objekt izrecno določen kot enostavni objekt, da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt, da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni z navedeno uredbo. Poleg navedenega vsi enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Torej, ob upoštevanju in izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, lahko gradite čebelnjak brez gradbenega dovoljenja. Poglejte še: Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost.