Postavljanje čebelnjakov in senikov v povezavi s črtanjem grajenega območja kmetije

Ali glede na novo uredbo o vrstah objektov sedaj pri čebelnjaku in seniku ni več pogoj, da je objekt postavljen v grajenem območju kmetije? Ali to pomeni, da se sedaj lahko čebelnjak, pod pogoji uredbe, postavi v sadovnjak, ki ima status kmetijskega zemljišča?

 V zvezi z vprašanjem, ali se sedaj lahko pod pogoji uredbe čebelnjak postavi v sadovnjak, ki ima status kmetijskega zemljišča, odgovarjamo, da Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) v 16. členu čebelnjak uvršča v pomožno kmetijsko-gozdarski objekt, ki je enostaven objekt, če gre za montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Mora pa tak objekt izpolnjevati tudi pogoje iz 15. člena te uredbe, ki med drugim določa, da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti. Tak čebelnjak je torej možno postaviti na kmetijsko zemljišče, če njegova postavitev ni v nasprotju z določbami prostorskega akta.